Robottestcenter

Testfaciliteter for udendørs, mobile robotter.

I Struer er der etableret et robottestcenter, som rummer faciliteter og fysiske rammer for udendørs test og kvalitetssikring af mobile robotter - herunder i forbindelse med navigation og sikkerhed.

Inden robotter slippes løs for at varetage forskellige arbejdsopgaver, er det nødvendigt at teste kørselsmønstre, adfærd og sikkerhed indenfor afgrænsede områder. 

Dette er muligt i robottestcentret i Struer. Her er forskellige terræntyper og belægninger, fx græs, grus og asfalt, alle med forskellige hældninger. Det vil sige en slags agilitybane for robotter.

Oversigt over testområderne