Værdigheds­politik

I Struer Kommune ønsker vi, at værdighedspolitikken skal være rammen for den ældrepleje, indenfor hvilken medarbejderne giver værdig pleje og omsorg til de ældre borgere, der har behov for hjælp.

Værdig ældrepleje handler om, at den enkelte ældre kan bevare muligheden for at leve sit liv ud fra sin egen identitet og personlighed, så længe det overhovedet er muligt. Og under hensyntagen til, at hvad der opleves som værdigt, kan være meget individuelt.

For at lykkes med at fremme et værdigt ældreliv, har vi brug for hinanden.
- Anne Kristine Bøge Petersen

Værdighedspolitikken viser kun sit værd, når den lever i praksis. Det betyder, at det er helt nødvendigt, at medarbejdere og ledere i kommunen har løbende dialog mellem ældre med behov for hjælp, pårørende og medarbejdere om, hvordan en værdig ældrepleje viser sig i hverdagen og i konkrete handlinger.

For at lykkes med at fremme et værdigt ældreliv, har vi brug for hinanden. Vi har brug for de mange frivillige, der gør en kæmpe forskel og vi har brug for familien og vores nærmeste. Værdighedspolitikken danner rammen for samarbejdet mellem kommunen, familie og venner, frivillige og borgerne.

Formand for social-, sundheds og arbejdsmarkedsudvalg
Anne Kristine Bøge Petersen

Værdier

Vi arbejder i Struer Kommune ud fra fem overordnede værdier:

Nærhed - Vores kommunikation, i forhold til borgerne foregår med respekt, forståelse og værdighed.

Gennemsigtighed - Vi arbejder sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende med sammenhængende og helhedspræget borgerforløb for øje.

Ordentlighed - Vi arbejder professionelt og anvender den nyeste viden indenfor området.

Tolerance - Vi besidder det personlige overskud og den lydhørhed, som skal til for at skabe forståelse, respekt og accept omkring borgernes personlige frie valg. Og vi kan tage individuelle hensyn ud fra tænkningen - "mennesket kommer før systemet".

Fleksibilitet - Vi tilpasser os i størst mulig grad borgernes individuelle behov og samarbejder både på tværs af afdelinger, centre, sektorer og med civilsamfundet.

Noget af det, som min mor lægger vægt på, er trygheden. Hvis min mor er tryg, så har hun det godt. Hvis hun f.eks. får en hånd - der skal ikke så meget til - bare de kommer hen og aer hende på kinden.
- pårørende, demensafsnittet
Det var en god ordning, da min mor var på plejehjem. Der kom der en liste med forslag, og så kunne hun vælge, så var hun jo medbestemmende.
- Pårørende, plejecenter
Noget der er godt, det er at børnehaven har været der og det er lige noget for hende - hun lyser helt op
- Pårørende, plejecenter

Struer Kommunes Værdighedspolitik 2021:

Senest opdateret 09-04-2024
Kontakt

Sundhed & Omsorg

T: 96 84 83 60