Socialt bedrageri

Hvis du har mistanke om, at nogen snyder med sociale ydelser, kan du melde det til Struer Kommune.

Struer Kommune kontrollerer løbende for misbrug af sociale ydelser. Kontrollen sker for at sikre retfærdighed for dem, der er berettiget til de sociale ydelser, og for at opretholde den generelle tillid til velfærdssystemet. 

Berettiget udbetaling starter med en god og grundig sagsbehandling i Struer Kommune, som forebygger, at sociale ydelser bliver udbetalt korrekt. 

Vi har desuden en kontrolindsats, der holder øje med socialt bedrageri – altså om de udbetalte ydelser er berettigede. 

Hvad er socialt bedrageri?

Hvis du modtager sociale ydelser, selvom du er bevidst om, at du ikke er berettiget til det, begår du socialt bedrageri, og det er strafbart. 

Sociale ydelser omfatter f.eks. sygedagpenge, boligstøtte, børnetilskud, kontanthjælp, tilskud til betaling af daginstitution og pension.

Hvis du medvirker til, at en anden person uberettiget kan modtage sociale ydelser, begår du også noget strafbart. Det er f.eks. socialt bedrageri hvis du opgiver, at du bor på en anden adresse, men reelt bor sammen med en, der modtager sociale ydelser som enlig. 

Du har pligt til at kontakte kommunen, hvis du er i tvivl om dine sociale ydelser er berettigede. Du har også pligt til at give kommunen besked, hvis din økonomi eller bopælsforhold ændrer sig, så du er sikker på, at du modtager de rigtige ydelser. 

Anmeldelse af socialt bedrageri

Du kan anmelde en mistanke om socialt bedrageri til Struer Kommune og hjælpe os med at opretholde retfærdigheden i udbetalingen af kommunens sociale ydelser.  

Vi tager alle henvendelser alvorligt og undersøger dem grundigt, også selvom du anmelder anonymt. 

En anmeldelse kan f.eks. indeholde:

  • Personen, anmeldelsen vedrører, med navn og gerne adresse, samt evt. medvirkende.  
  • Hvilken form for socialt bedrageri, anmeldelsen drejer sig om.
  • Registreringsnummer på evt. bil. 
  • Øvrige oplysninger med vigtighed for sagen. 

Vigtigt før du anmelder 

Din anmeldelse skal ske på baggrund af en begrundet mistanke. Det kan være strafbart at indgive falsk anmeldelse.  

Som anmelder får du ikke besked om, hvad din anmeldelse resulterer i, fordi du ikke er part i sagen. Medarbejderne, der behandler sagen, har derfor tavshedspligt overfor dig. 

Vær opmærksom på det du skriver bliver videregivet til den anmeldte.

Senest opdateret 14-05-2024
Kontakt

Borgerservice

T: 96 84 84 93

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

 Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)