Netværk og Fællesskab - tiltag mod ensomhed

Netværk & Fællesskab yder hjælp til at finde vej ud af ensomheden, og er et tilbud til dig, som er over 65 år eller modtager hjemmehjælp.  

Ensomhed kan ramme os alle, og kan både opstå, når vi er alene eller sammen med andre – uanset alder og livssituation. Når vi bliver ældre, er der øget risiko for at føle ensomhed, hvilket ofte skyldes tab. Det kan enten være tab ift. helbredet (fx høretab eller evnen til at bevæge sig frit rundt), eller det kan være tab af ægtefælle eller andre nære relationer. 

Hvis du føler dig alene eller isoleret og ønsker hjælp til at bryde ensomheden, kan du ringe direkte til fællesskabskoordinatoren Pernille Hummelshøj Nørbye for at høre mere om tilbuddet. Du kan også tage fat i din hjemmeplejeleverandør, som kan hjælpe dig videre.

Via indsatsen Netværk & Fællesskab hjælper vi dig med at danne nye relationer, opsøge gamle eller overkomme de barrierer, der forhindrer dig i at være en del af et meningsfuldt fællesskab. Vores Fællesskabskoordinator står klar til at hjælpe dig. I samråd vil I afklare dit behov for relationer, fællesskab og ledsagelse. Uanset om du har svært ved at komme ud ad døren eller svært ved at være i sociale situationer, ønsker vi at give dig en hjælpende hånd til at komme ud af ensomheden. 

Kontakt

Aktivitetscentre

Aktivitetscenter Struer
T:  24 87 71 47

Aktivitetscenter Thyholm
T:  30 57 59 21

Kontakt

Dagcentre

T: 24 87 84 69

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)

Kontakt

Fællesskabskoordinator

Pernille Hummelhøj Nørbye
T: 20 74 93 30

 

Kontakt

Aktivitetskoordinator

Christina Ahrensborg
T: 24 48 24 06